Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách a Rynholecký festiválek

10. řijen, 2021

Sokolovna Rynholec, Strašecká 158

4. ročník Symposia výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách a 12. Rynholecký festiválek - integrační divadelní happening

Symposium prezentuje a reflektuje výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s Neslyšícími ad.).

Festiválek ve „ztenčené variantě“. 12. ročník rynholeckého festiválku – integračního divadelního happeningu. Festival je podporován Divadelní fakultou AMU a kulturním výborem obce Rynholec.

 

Program symposia /12-15 hodin/

Prof. Miloslav Klíma / Výzkumný ústav a jeho směřování

MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D. / Specifika dramaturgie ve specifické skupině

MgA. Vladimír Novák, Ph.D. / Divadlo jako otevřený dialog

Bc. Dan Kubík / Cirkus Koniklec

a další – bude doplněno

Diskuse – SETKÁNÍ – OTEVŘENÝ DIALOG – SDÍLENÍ

Promítání /15-16 hodin/

Dokumenty Hnízdo pro duši a Objevování vnitřní krajiny, dokument České televize pro pořad Klíč s názvem Divadlo Vzhůru nohama

Divadlo /16-19 hodin/

16.00 Hergules neboli Drakošlap / Divadlo VZHŮRU NOHAMA

17.00 Výlet na Říp / Loutky bez hranic

17.45 Loutkový workshop

Hudba

19.00 Hudební koktejl Mr. Sasha a Mr. Richie

Info též na vladimir.novak@damu.cz

Pořádá Ústav pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a specifického (Divadelní fakulta AMU v Praze) ve spolupráci s kulturním výborem obce Rynholec.