Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině

6. červen, 2017

Na Devátém rynholeckém festiválku proběhne křest naší nové odborné publikace Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině zaměřené na divadelní aktivity s lidmi s postižením.

Publikace zachycuje a analyzuje patnáctiletou praxi dramaturgyně Kateřiny Šplíchalové Mocové a režiséra Vladimíra Nováka při tvůrčí práci se specifickou skupinou divadelníků, resp. integrovanou divadelní tvorbou lidí s mentální retardací a divadelními profesionály.

Publikace také přibližuje vývoj divadelní tvorby ve specifických skupinách a zkoumání podstaty specifického divadla v kontextu celospolečenském. Od prvních nápadů a pokusů, přes založení Rynholeckého festiválku (jako divadelního integračního happeningu), akreditování studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách při Katedře alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU v Praze v roce 2013, až po rozvoj různých navazujících projektů a výzkumných záměrů a vizí. V neposlední řadě připomíná i začlenění „specifických integrovaných představení“ do Registru uměleckých výstupů (RUV), tj. registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů.  

Fotogalerie