Výzkumné workshopy 2022

12. prosinec, 2022

Výzkumné workshopy realizované v roce 2022

V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách byly v letošním roce realizovány dvě tematicky vymezené série výzkumných workshopů. Realizovány byly s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně, z Koniklece, poskytovatele sociálních služeb v Suchomastech společně se studenty DAMU a pracovníky v sociálních službách. Jeden workshop proběhl v rámci festivalu Menteatrál a účastnili se ho členové divadelních souborů z oblasti specifického divadla. Workshopy byly věnovány výzkumu a umělecké práci v integrované skupině (skupina divadelníků s mentálním postižením, studenti Divadelní fakulty AMU v Praze, členové souborů pracujících v oblasti specifického divadla, pracovníci v sociálních službách). Strukturovány byly vždy dle možností a osobních limitů divadelníků s postižením, ale se snahou tyto limity posouvat a dovednosti rozvíjet. Vyzkoumané výsledky z workshopů slouží nejen jako východiska pro rozvoj platformy specifického divadla, ale také jako inspirační zdroj pro realizaci integrovaných inscenací a také pro publikování odborných článků v našem internetovém časopise S-E-T (https://www.casopisset.cz/), případně pro prezentace na konferencích, symposiích či jako studie v odborných monografiích.

 

1) První série workshopů proběhla v rámci výzkumného projektu Interdisciplinární výzkum interakce jevištních komponentů v loutkovém a alternativním divadle a v divadelní tvorbě ve specifických skupinách (hl. řešitel prof. M. Klíma)

Téma: Výzkum divadelní tvorby ve specifických skupinách v oblasti loutkového divadla I.-V.

Série workshopů se věnovala výzkumu divadelní tvorby ve specifických skupinách v oblasti loutkového divadla, lidových tradic a vzniku autorského příběhu. Byla zaměřena na intenzivní práci s loutkou – manekýnem, výzkum vztahu herce s postižením k loutce a rozvoj animačních dovedností.

Konkrétně se výzkum týkal:

  • výzkumu tématu osobních přání, skutečných životních příběhů v kontextu vznikající divadelní inscenace
  • výzkumu rozvíjení vlastního autorského příběhu – a to formou výtvarného ztvárnění a hledáním možností, jakým způsobem příběh uchopit (hledáním situací a linií příběhu)
  • výzkumu možností práce s loutkou a asociativní rozvíjením situací, které se ukázaly v předchozích workshopech jako nosné pro další bádání a rozvíjení možností autorského příběhu
  • výzkumu práce s loutkou a na rozvoj konkrétních divadelních situací, práce s detailem
  • výzkumu a analýze dalšího rozvoje jednotlivých divadelních situací, které vznikly v předchozích workshopech a jsou nosným, stavebním kamenem vznikající divadelní inscenace

Termíny realizace: 2. 4., 9. 4., 16. 4., 3. 5., 14. 5. 2022 (Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Kladno)

 

2) Druhá série workshopů proběhla v rámci výzkumného okruhu Divadelní tvorba ve specifických skupinách při Ústavu pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách DAMU

Téma: Výzkum v oblasti specifického divadla a rozvoje dovedností herců ve specifické integrační skupině (herci s postižením a studenti DAMU) I. – IX.

Tato série výzkumných workshopů byla věnována oblasti využití loutek a rozvoji animačních dovedností herců ve specifické integrační skupině (herci s postižením a studenti DAMU).

Výzkum byl zaměřen především na:

- na výtvarnou složku jevištního díla – konkrétně na práci s různými druhy materiálu

- na výzkum pohybové složky jevištního díla (fyzická cvičení rozvíjející koordinaci a rozvíjení jemné motoriky)

- na výzkum herecké složky jevištního díla – možností asociativního rozvíjením příběhových linií v rámci zkoušení inscenace, na tvorbu situace a její rozvoj v rámci zadaných dílčích témat, na spolupráci ve skupině a vzájemnou interakci

- na výzkum práce s loutkou, maskou a na rozvoj animačních dovedností herců v integrované divadelní skupině (totemové loutky, manekýni, obličejové masky)

Termíny realizace21. 5., 4. 6., 5. 6., 11. 6., 16. 6., 17. 6., 18. 6. 2022 (Koniklec, poskytovatel sociálních služeb, Suchomasty) a 10. 9. a 6. 10. 2022 (Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Kladno)

 

3) Workshop Menteatrál 2022

Výzkumný workshop proběhl 30. 7. 2022 v rámci festivalu Menteatrál v Neratově v Orlických horách. Workshop byl zaměřený na využití metodických poznatků v oblasti Specifického divadla (Divadelní tvorby ve specifických skupinách). Workshopu se účastnili: zástupci DAMU – Vladimír Novák a Jan Čtvrtník, zástupkyně JAMU a Divadla Aldente – Jitka Vrbková a Vendula Kacetlová, Divadlo Vzhůru nohama, Divadlo Aldente, Jiné jeviště, DS Kociánka, DS Jindřich, Divadlo Ujeto.

Fotogalerie