Výzkumné workshopy

12. prosinec, 2021

Výzkumné workshopy

V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách byla v letošním roce realizována série výzkumných workshopů s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně a z Koniklece, poskytovatele sociálních služeb v Suchomastech. Workshopy byly věnovány výzkumu a umělecké práci v integrované skupině (skupina divadelníků s mentálním postižením a studentů Divadelní fakulty AMU v Praze). A strukturovány byly vždy dle možností a osobních limitů divadelníků s postižením, ale se snahou tyto limity posouvat a dovednosti rozvíjet.

Jedna série workshopů byla věnována výzkumu v oblasti využití loutek a na rozvoj animačních dovedností herců ve specifické integrační skupině v návaznosti na realizovaný výzkumný projekt NAKI II (Národní a kulturní identita).

Výzkum byl zaměřen především na:

- na výtvarnou a hereckou složku jevištního díla – konkrétně na práci s různými druhy materiálu, na práci s příběhy a asociativním rozvíjením příběhových linií

- na práci s loutkou a maskou a na rozvoj animačních dovedností herců v integrované divadelní skupině

- na rozvíjení autorského příběhu a práci s loutkou (manekýnem, marionetou)

Druhá série workshopů se věnovala výzkumu divadelní tvorby ve specifických skupinách v oblasti loutkového divadla a lidových tradic.

Tato série byla zaměřena především na:

- intenzivní práci s loutkou – manekýnem, výzkum vztahu herce s postižením k loutce a rozvoj animačních dovedností

- výzkum tématu rytířství, hrdinství a lidových tradic v kontextu vznikající divadelní inscenace

- rozvíjení autorského příběhu na motivy hrdinských činů známých rytířů ze známých literárních předloh – a to formou výtvarného ztvárnění a hledáním možností, jakým způsobem příběh uchopit (hledáním situací a linií příběhu)

- na rozvíjením situací, které se ukázaly v předchozích workshopech jako nosné pro další bádání a zkoušení nové loutkové inscenace

- na analýzy a komparaci původních nápadů pro příběhovou linii s postupně vzniklými (realizovanými) divadelními situacemi

Termíny workshopů: 19. 6.; 28. 6.; 29.5., 27.6., 14.; 13. 9.; 20. 9.; 21. 9; 26. 9.; 1. 10.; 18. 10.; 8. 11.;

 

Workshop Menteatrál 2021

Workshop proběhl 31. 7. a 1. 8. 2021 v rámci festivalu Menteatrál. Workshop byl zaměřený na využití metodických poznatků v oblasti Specifického divadla (Divadelní tvorby ve specifických skupinách). Workshopu se účastnili: zástupci DAMU – Vladimír Novák a Jan Čtvrtník, zástupkyně JAMU – Jitka Vrbková, Divadlo Vzhůru nohama, Divadlo Aldente, Jiné jeviště, DS Kociánka, DS Jindřich, Divadlo Ujeto, Taneční studio light.