Workshopy v projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

11. listopad, 2020

V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (s lidmi s postižením) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II, kód projektu DG18P02OVV046) byla v letošním roce realizována série výzkumných workshopů s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně a z Koniklece, poskytovatele sociálních služeb v Suchomastech. Pět celodenních workshopů bylo věnováno výzkumu a umělecké práci v integrované skupině (skupina divadelníků s mentálním postižením a studentů Divadelní fakulty AMU v Praze). V letošním roce byli do workshopů zapojení i pracovníci ze sociálních služeb a pomáhajících profesí.

Fotogalerie