Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

10. řijen, 2019

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách bude reflektovat výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s mentálním postižením, s lidmi s downovým syndromem, se seniory, Neslyšícími atd.).

Vystoupí: prof. PhDr. Vladimír Mikeš, prof. Zoja Mikotová, prof. Jana Pilátová, prof. Miloslav Klíma ad.

 

Projekt Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách je realizovaný v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) a je zaměřen na výzkum umělecké tvorby lidí s mentálním znevýhodněním v integrované skupině, na níž se podílí s profesionální umělci (pedagogové, studenti a absolventi Divadelní fakulty AMU v Praze). Podstatou umělecké tvorby a jejího výzkumu ve specifické skupině je hledání možností kreativního vyjádření lidí s postižením a jejich následná adaptace a integrace do společnosti právě prostřednictvím umělecké tvorby.

Fotogalerie