Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (9. ročník)

31. řijen, 2023

Symposium prezentuje a reflektuje výzkumnou práci a umělecké projekty profesionálních divadelníků ve specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s Neslyšícími ad.). 31. října 2023 od 14 hodin, DAMU, Karlova 26, Praha 1. S příspěvky vystoupí například: prof. Mgr. Miloslav Klíma (DAMU), prof. Mgr. Zoja Mikotové (JAMU), prof. PhDr. ... Číst více

14. rynholecký festiválek - divadelní integrační happening

17. červen, 2023

Divadlo VZHŮRU NOHAMA a Divadelní fakulta AMU v Praze ve spolupráci s kulturním výborem obce Rynholec pořádají 17. 6. 2023 od 13 hodin ČTRNÁCTÝ RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK – integrační divadelní happening. Letošní festiválek nabídne loutková představení pro děti i dospělé, integrovaná představení, ve kterých hrají herci s různými znevýhodněními, loutkový workshop a ukázky práce studentů DAMU. A na závěr přijde hudební ... Číst více

Výzkumné workshopy 2022

7. prosinec, 2022

Výzkumné workshopy realizované v roce 2022 V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách byly v letošním roce realizovány dvě tematicky vymezené série výzkumných workshopů. Realizovány byly s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně, z Koniklece, poskytovatele sociálních služeb v Suchomastech společně se studenty DAMU a pracovníky v sociálních službách. Jeden workshop proběhl v rámci ... Číst více

Hnízdo pro duši - výstava a kritický katalog

27. prosinec, 2020

Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením Výstava Hnízdo pro duši dokumentovala výzkum umělecké tvorby ve specifických divadelních skupinách s lidmi se znevýhodněním v projektech Výzkumného pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, Divadla VZHŮRU NOHAMA, Jiného jeviště a Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící na JAMU v Brně. Snahou bylo podat ucelený obraz umělecké (divadelní) ... Číst více

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (8. ročník) a Symposium umělecká tvorba ve specifických skupinách v kontextu současné kultury

8. listopad, 2022

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách prezentuje a reflektuje výzkumnou práci a umělecké projekty profesionálních divadelníků ve specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s Neslyšícími ad.) z celé České republiky. Především pedagogů a studentů DAMU a JAMU, ale i dalších odborníků a tvůrců z příbuzných ... Číst více

13. RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK – integrační divadelní happening

18. červen, 2022

Číst více

Výzkumné workshopy

5. prosinec, 2021

Výzkumné workshopy V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách byla v letošním roce realizována série výzkumných workshopů s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně a z Koniklece, poskytovatele sociálních služeb v Suchomastech. Workshopy byly věnovány výzkumu a umělecké práci v integrované skupině (skupina divadelníků s mentálním postižením a studentů Divadelní fakulty AMU v Praze). A ... Číst více

Výzkumná symposia

28. listopad, 2021

V letošním roce jsme realizovali 2 výzkumná symposia vztahující se k tématu výzkumu ve specifických skupinách. I přes mnohé koronavirové překážky se nám podařilo všechny plánované výstupy realizovat a pokračovat tak v umělecké i výzkumné práci v této oblasti umělecké tvorby. Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (7. ročník) 1. 10. 2021 Symposium prezentovalo a reflektovalo výzkumnou práci a projekty ... Číst více

Rynholecký festiválek a Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

1. řijen, 2021

Další ročník Symposia výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách a Rynholeckého festiválku - divadelního integračního happeningu se letos neuskuteční tradičně v červnu, ale termín přesouváme na pátek 1. října 2021. Vzhledem k předchozí nepříznivé situaci a nemožnosti zkoušet s našimi divadelníky s postižením, je to nezbytné. Spojujeme tak tradiční Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách a Rynholecký festiválek dohromady ... Číst více

Dokument o naší práci pro pořad Klíč České televize

30. listopad, 2020

Česká televize natočila o naší práci dokument pro pořad Klíč.  Dokument mapuje mnohaletou uměleckou práci se specifickou skupinou s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně. Premiéra 21. 10. 2020. Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/220562221700009/   Číst více

Odborná publikace Tětivou snů: metodicko-etické principy divadelní tvorby ve specifických skupinách

30. listopad, 2020

Nová odborná publikace zabývající uměleckou tvorbou ve specifických skupinách. Jedná se o výjimečný kompilát osmi autorů, kteří představují poznatky z praxe divadelní tvorby ve specifických skupinách, která integruje umělce s postižením s profesionálními divadelníky. Tětivou snů je přehledem kreativních jevištních realizací a cvičení, kde jsou hlavními aktéry dospělí umělci s mentálním postižením. Nahlíží se zde do zákulisí ... Číst více

Workshopy v projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

10. listopad, 2020

V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (s lidmi s postižením) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II, kód projektu DG18P02OVV046) byla v letošním roce realizována série výzkumných workshopů s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně a z Koniklece, poskytovatele ... Číst více

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

6. řijen, 2020

V říjnu bylo realizováno tradiční symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách, kde byl projekt a jeho průběh (včetně vyzkoumaných výsledků) členy realizačního týmu prezentován (prof. Miloslav Klíma, MgA. Vladimír Novák, PhD., MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D., MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Zuzana Nováková Hilská). Symposium prezentovalo a reflektovalo výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických ... Číst více

Doprovodný program výstavy Hnízdo pro duši

6. září, 2020

Doprovodný program k výstavě Hnízdo pro duši v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Výstava potrvá do 1. 11. 2020.     Číst více

Hnízdo pro duši - výstava v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi

5. březen, 2020

Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením Vernisáž 5. března 2020 v 17 hodin Výstava potrvá od 6. 3. do 1. 11. 2020 Kurátor výstavy a výtvarné řešení: Zuzana Novák Hilská Grafické řešení: Marie Sieberová   Výstava Hnízdo pro duši dokumentuje výzkum umělecké tvorby ve specifických divadelních skupinách s lidmi se znevýhodněním v projektech Výzkumného pracoviště Katedry alternativního a ... Číst více

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

7. řijen, 2019

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách bude reflektovat výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s mentálním postižením, s lidmi s downovým syndromem, se seniory, Neslyšícími atd.). Vystoupí: prof. PhDr. Vladimír Mikeš, prof. Zoja Mikotová, prof. Jana Pilátová, prof. Miloslav Klíma ad.   Projekt Výzkum umělecké tvorby ve specifických ... Číst více

Jedenáctý rynholecký festiválek – integrační divadelní happening

15. červen, 2019

RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK – integrační divadelní happening Každoročně probíhající festiválek, jehož první ročník se uskutečnil v roce 2009. V pestré nabídce vždy naleznete loutková představení (zejména studentů DAMU), pravidelné premiéry představení, ve kterých hrají herci s mentálním postižením společně s profesionálními herci, výtvarné a divadelní dílny pro děti i dospělé a večerní hudební zakončení. Festival je ... Číst více

Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

24. řijen, 2018

Výzkumné pracoviště KALD DAMU pořádá v rámci podpory NAKI II symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách, které se koná 24. října 2018 od 10 do 15 hodin ve Studiu Řetízek na Divadelní fakultě AMU v Praze. Symposium bude reflektovat výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s mentálním postižením, s lidmi s bipolární poruchou, s lidmi s downovým ... Číst více

Desátý rynholecký festiválek – integrační divadelní happening

16. červen, 2018

Srdečně zveme na výroční Desátý rynholecký festiválek – integrační divadelní happening pro děti i dospělé, který se koná 16. 6. 2018 od 13 hodin v Rynholci (okres Rakovník) v areálu domu č. p. 57 na návsi vedle pošty. Info taktéž na https://www.facebook.com/events/1975313579448167/ Festiválek je podporován Divadelní fakultou AMU v Praze a Kulturní komisí obce Rynholec. Těšíme se na viděnou! Číst více

Devátý rynholecký festiválek - integrační divadelní happening

17. červen, 2017

Srdečně zveme na Devátý rynholecký festiválek (integrační divadelní happening pro děti i dospělé), který se koná 17. 6. 2017 od 13 hodin v Rynholci (okres Rakovník) v areálu domu č. p. 57 na návsi vedle pošty.   Více info na www.dvn.cz, www.specifickedivadlo.cz nebo ... Číst více

Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině

17. červen, 2017

Na Devátém rynholeckém festiválku proběhne křest naší nové odborné publikace Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině zaměřené na divadelní aktivity s lidmi s postižením. Publikace zachycuje a analyzuje patnáctiletou praxi dramaturgyně Kateřiny Šplíchalové Mocové a režiséra Vladimíra Nováka při tvůrčí práci se specifickou skupinou divadelníků, resp. integrovanou divadelní tvorbou lidí s mentální retardací a divadelními ... Číst více

Osmý rynholecký festiválek - lehce výroční

18. červen, 2016

OSMÝ RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK integrační divadelní happening 18. 6. 2016 od 13 hodin Rynholecký festiválek nabízí pestrou nabídku alternativních aktivit pro děti i dospělé. Spatříte herce s mentálním postižením společně s jejich profesionálními kolegy, dále se budete moci zúčastnit výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie. Navštíví nás různé skupiny přátel se znevýhodněním. A večer se můžete těšit na hudební ... Číst více

Odborný studijní materiál Specifické divadlo

17. prosinec, 2014

Již v prosinci vyjde odborný studijní materiál mapující projekty studentů a pedagogů realizovaných v rámci studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Číst více

E-kniha Divadelní tvorba ve specifických skupinách

6. listopad, 2014

Vzhledem k velkému zájmu o tištěnou publikaci Divadelní tvorba ve specifické skupině, která již byla ale rozebrána, jsme se rozhodli vytvořit e-knihu. K dostání bude v Nakladatelství AMU a nebo je možné ji objednat na emailu specifickedivadlo@gmail.com. Číst více

PŘIHLÁSIT DO SEKCE PRO STUDENTY

LOGIN